Radhusträdgård i Lund

Radhusträdgård i Lund

Genom succesiv utbyggnad har trädgården allt mer fått karaktären av en skyddad innergård. Här trivs fikon, blåregn och agave och hit flyttar orangeriväxterna ut under de varma sommarmånaderna.

Trädgården har fått en mjukt böjda gångar, flera sittplatser, pergola och växtlighet i olika höjd, vilket gör att trädgården upplevs som mycket större än den är. Buxbomskantade planteringar ger en omväxlande blomning under hela säsongen och gruset knastrar trivsamt under både fötter och tassar.

  • Client Privatperson: Radhus
  • Date 10 februari, 2018
  • Tags Planering