Trädgård med arkitektritat trädäck

Trädgården, som ligger i en sluttning mot norr, kompletterades av ett stort trädäck i flera nivåer. Den binder ihop tre huskroppar, erbjuder flera fina sittplatser och övergår sedan i terrasserade rabatter och gräsmattor som gör trädgården både vacker och mer lättillgänglig. Runda mjuka former med befintliga träd och något friare karaktär kontrasterar mot trädäckets kubistiska form. En vattenspegel som efter flera mindre fall ebbar ut i en naturlig damm binder ihop de båda delarna. Tillsammans bildar de en praktfull helhet!