Villaträdgård med pool i Limhamn

När sekelskiftesvillan skulle renoveras, tog man även ett helhetsgrepp kring den vildvuxna trädgården. Önskan fanns att behålla den gamla stilen, samtidigt som nya funktioner och användningsområden skulle läggas till och knytas ihop. Den befintliga poolen restaurerades och införlivades i gårdsmiljön som binder ihop boningshus och gästhus. Generösa umgängesytor ger plats för härliga pooldagar med familj och vänner.